Yardımcı Malzemeler - Deoksipol 43

Sülfürik asit esaslı nötralizasyon banyosunda kullanılan yükseltken etkili katkı malzemesi. 
Deoksipol 43