QUALANOD: Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium for Architectural Purposes
QUALICOAT: Association of Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating Industry
K-Q TSE EN ISO 9000: Quality Management System Certificate

Eloksal prosesinin tüm aşamalarında ve elektrostatik toz boya ön işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen kimyasallarımız, kısa adı  ESTAL olan ve ülkemizin de alüminyum yüzey işlem derneğimiz AYID aracılığı ile üyesi bulunduğu Avrupa Alüminyum Yüzey İşlem Birliği'nin QUALANOD eloksal ve QUALICOAT boya kalite belgeleri spesifikasyonları ile diğer ulusal ve uluslararası alüminyum yüzey işlem normlarına uygunluğunun sağlanması ana hedefimizdir. QUALANOD ve  QUALICOAD’un gerekli gördüğü durumlarda kimyasallarımız bu kuruluşlar tarafından  test edilip onaylandıktan sonra kullanıma sunulmaktadır. Ürünlerimiz özellikle QUALANOD ve QUALICOAD kalite belgeli  firmalar tarafından  büyük beğeni ile, giderek yaygınlaşarak kullanılmaktadır.