İzahnameler ve Diğer Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

2-  Sermaye Piyasası Aracı Notu

   a) Halka Arz Gelirinin Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

   b) Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararları

   c) Fiyat Tespit Raporu

3-  İhraççı Bilgi Dökümanı 

   a) Politeknik USA Inc Kuruluş Bilgileri

   b) Yüzey İşlem Kimyasalları Üreten Tek Firma Olduğumuza Dair AYİD Yazısı

   c) Esas Sözleşme

   d) 31.12.2012 Bağımsız Denetim Raporu

   e) 30.06.2013 Bağımsız Denetim Raporu

    f) 31.12.2013 Bağımsız Denetim Raporu

4-  Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


Dökümanlar

1- Özet [İndir] 2- Sermaye Piyasası Aracı Notu [İndir] - a) Halka Arz Gelirinin Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı [İndir] - b) Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararları [İndir] - c) Fiyat Tespit Raporu [İndir] 3- İhraççı Bilgi Dökümanı [İndir] - a) Politeknik USA Inc Kuruluş Bilgileri [İndir] - b) Yüzey İşlem Kimyasalları Üreten Tek Firma Olduğumuza Dair AYİD Yazısı [İndir] - c) Esas Sözleşme [İndir] - d) 31.12.2012 Bağımsız Denetim Raporu [İndir] - e) 30.06.2013 Bağımsız Denetim Raporu [İndir] - f) 31.12.2013 Bağımsız Denetim Raporu [İndir] 4- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu [İndir]