Yönetim Kurulu / Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Dökümanlar

Halka Arz Sonrası Gelirin Kullanımı - 2013 [İndir] Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararları - 2013 [İndir] TTK 461 Yönetim Kurulu Raporu - 2013 [İndir] Halka Arza Yönelik Yönetim Kurulu Kararı - 2014 [İndir] Olağan Genel Kurul Kararı - 2014 [İndir] Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve İmza Yetkisi - 2014 [İndir] Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı - 13/03/2014 [İndir] Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrı - 02/05/2014 [İndir] 2015 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı [İndir] 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı [İndir] 2015 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı [İndir] 2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı [İndir] 2015 Olağan Genel Kurul [İndir] Yönetim Kurulu Üye Değişikliği [İndir] Yönetim Kurulu Kararı 2017 [İndir] 2017 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı [İndir] 2017 Olağanüstü Genel Kurul Cagrı Ticaret Sicil Gazetesi [İndir] 2017 Hazır Bulunanlar Listesi [İndir] 2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı [İndir] 2017Çağrı Metni ve Vekaletname [İndir] 2016 HESAP YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI [İndir] 2016 HESAP YILINDAKİ ŞİRKET KARININ DAĞITIMININ BELİRLENMESİ [İndir] 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı [İndir] 2016 Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli [İndir] 2017 Kar Dağıtım Tablosu [İndir] 2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu [İndir] Yönetim Kurulu Kararı [İndir] 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı [İndir] 2017 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi [İndir] 2018 Kar Dağıtım Tablosu YKK [İndir] 2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu [İndir] 2018 Yönetim Kurulu Kararı [İndir] Politeknik 2018 Olagan Genel Kurul Tolantı Tutanağı [İndir] Politeknik 2018 Olagan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi [İndir] Hazirun [İndir] 1 EKİM 2018-30 EYLÜL 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI [İndir] 1 EKİM 2019-30 EYLÜL 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI [İndir] 12.01.2021 Yönetim Kurulu Kararı [İndir]