2016 Hesap Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması

Şirketimizin 2016 yılına ait olağan genel kurulumuz 01.06.2017 tarihinde saat11:00 de şirket merkezimizde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Vekaletname için tıklayınız.