01 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Çağrısı

Şirketimizin 1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14.01.2020 günü saat 10:30’da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803680

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803681